Edukacja

Dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego dbają o świa­do­mość w kwe­stii eko­lo­gii. Z tego względu pro­wa­dzą dzia­ła­nia edu­ka­cyjne zainicjowane przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i dzielą się wiedzą w miastach w całym kraju.

Od 2013 roku dostawcy realizują zajęcia dla najmłodszych podczas projektu Lekcje Ciepła przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. Od 2020 roku uczą także dorosłych, jak nie marnować ciepła. Zachęcają do zmiany nawyków podczas kampanii 20 stopni.

Więcej na stronach lekcjeciepla.pl i 20stopni.pl.

Lekcje Ciepła

Świadomość to pierwszy stopień, który dzieli nas od wielkiej zmiany w podejściu do szanowania zasobów naszej planety. Kształtujemy ją wśród dzieci w klasach I–III i IV–V szkół podstawowych podczas Lekcji Ciepła – projektu ekologiczno-edukacyjnego, prowadzonego już od dekady przez dostawców ciepła systemowego w całej Polsce. Dzięki edukacji zmieniamy środowisko lokalne i kształcimy świadomych przyszłych użytkowników energii.

500

tys. uczniów

wzięło dotychczas udział w Lekcjach Ciepła

Na naszej platformie e-learningowej Lekcji Ciepła, z której korzystać mogą wszystkie szkoły w kraju, zostały przygotowane internetowe lekcje, z których uczniowie mogą dowiedzieć się, jak dbać o planetę, co to jest smog, jak ograniczyć zużycie energii i racjonalnie korzystać z ciepła w mieszkaniu. Zajęcia wzbogacone zostały propozycją doświadczeń, uzupełniających wiedzę teoretyczną. Wszystko po to, by pokazać najmłodszym, że nauka wcale nie musi być nudna i trudna.

W organizowanych przez dostawców ciepła systemowego Lekcjach Ciepła udział wzięło ponad 500 tys. dzieci z całej Polski.

Posłuchaj naszych bajek dla dzieci nagranych na podstawie przygotowanych przez nas książek dla najmłodszych.

Organizowany przez nas program edukacyjny wyróżniony został w 2019 roku przez Komisję Europejską w ramach organizowanego corocznie Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week). Jest to jedyny polski projekt, który kiedykolwiek znalazł się w finale tego konkursu.

Lekcje ciepła w szkołach są bogate w proste doświadczenia i eksperymenty. Pod­czas zajęć dzieci dowia­dują się, w jaki spo­sób powstaje cie­pło oraz jak z niego korzy­stać mądrze

Pod­czas zajęć malu­chy dowia­dują się, w jaki spo­sób powstaje cie­pło oraz jak z niego korzy­stać mądrze. Poma­gają w tym książeczki edu­ka­cyjne z serii „Czerwony Kapturek w mie­ście”. To ciąg dal­szy zna­nej histo­rii, w któ­rej Czerwony Kapturek razem z bab­cią i mamą decy­dują się na wypro­wadzkę z niebez­piecz­nego lasu, by zamiesz­kać na osie­dlu w mieście. Bab­cia nie musi już nosić drewna na opał, bo korzy­sta z cie­pła sys­te­mo­wego, a wnuczka może częściej odwie­dzać bab­cię, któ­rej towa­rzy­szy zacza­ro­wany kot Klu­cha, obja­śnia­jący dziew­czynce, skąd cie­pło bie­rze się w kalory­fe­rach oraz jak z niego korzy­stać, by się nie mar­no­wało.

Podczas Lekcji Ciepła uczniowie mogą dowiedzieć się, jak dbać o planetę, co to jest smog, jak ograniczyć zużycie energii i racjonalnie korzystać z ciepła w mieszkaniu

20 stopni

Nie trzeba wielkich inwestycji, by zapanować nad temperaturą w mieszkaniu. Wystarczy zastosować kilka prostych wskazówek, które obniżą zużycie ciepła i wysokość rachunków. Zastosowanie każdej z dwudziestu porad stopniowo zoptymalizuje sposób, w jaki ogrzewasz mieszkanie. Proponowane porady są łatwe do zastosowania i praktycznie bezkosztowe. Ich codzienne powtarzanie zbuduje nowe nawyki.

Kampania 20 stopni uczy użytkowników ciepła racjonalnego korzystania z energii oraz proponuje zarządcom nieruchomości, urzędom miejskim i konsumentom sposoby na ograniczone zużycia ciepła

Na stronie internetowej kampanii można pobrać poradniki podpowiadające sposoby na oszczędzanie. Do obniżenia średniej temperatury zachęcają bowiem nie tylko architekci, którzy temperaturę 20 stopni uznają za właściwą dla pomieszczeń. Lekarze przekonują, że ten próg temperaturowy przeciwdziała powstawaniu grzybów i pleśni w mieszkaniu, a jednocześnie nie przesusza śluzówek mieszkańców budynku, tym samym sprzyjając ich odporności. Lista zalet jest znacznie dłuższa, gdyż średnia temperatura 20 stopni w mieszkaniu nie oznacza dyskomfortu – wręcz odwrotnie, świadczy o tym, że nauczyliśmy się racjonalnie korzystać z ciepła i utrzymywać nieco niższą temperaturę, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma nas w domu. Zyskują na tym nasze portfele, zasoby planety, a do powietrza dostaje się mniej zanieczyszczeń.

Akcję wspierają, m.in.:

Katarzyna Wągrowska – autorka bloga „Ograniczam się”

Karolina Nowicka – ekspertka od oszczędzania, autorka instagramowego profilu „pani_od_oszczedzania”

Sylwia Majcher – aktywistka ekologiczna, ekoedukatorka, autorka książek o tematyce ZERO WASTE

prof. Bolesław Samoliński – kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego oraz Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, V-ce Przewodniczący Rady Uczelni WUM, Przewodniczący Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta

Eksperci kampanii – od lewej: Katarzyna Wągrowska, Karolina Nowicka, Sylwia Majcher i prof. Bolesław Samoliński